Informace

Výrobci

Naše prodejny

Naše prodejny

Prodejna Axad PC - Josefa Kotase 1173/29

Dodavatelé

Žádný dodavatel

Zpomalení systému Windows
Mezi nejčastější závady se řadí razantní zpomalení systému. K tomuto může docházet přehlcením systému zbytečným a škodlivým softwarem a nebo neméméně obvyklým zavirováním systému. Antivir ve Vašem zařízení neznamená jeho dokonalou ochranu! Placené antiviry sice o proti svým bezplatným konkurentům nabízí větší ochranu a přehled o neoprávěném používaní Vaše systému, ale ani ty nemohou vždy dokonale zabránit virům šířícím se např. v el. poště v podobě informačních souborů či prezentací. Při dlouhodobém ponechání systému v tomto stavu dochází k přetěžování zařízení a může docházet k odcizení nebo ztrátě Vaších osobních dat!

Více antivirů v jednom zařízení

Velice častou a přitom velmi nebezpečnou chybou u naších klientů, je instalace více antivirových programů do jednoho systému. Tyto antiviry se však svou činností vzájemně ovliňují a může dojít k jejich vzájemné celkové eliminaci. Proti tomuto nedostatku se nedokáže bránit ani operační systém, který své základní bezpečnostní prostředky vypíná s předpokladem nainstalovaného antiviru. Z těchto důvodů může být systém velmi náchylný k napadení z internetu.

Nestabilita systému - Modrá smrt
Další častou závadou je nestabilita systému projevující se samovolným vypínáním, restartováním a zamrzáním systému nebo tzv. modrou smrtí. Příčinou může být poškozený systém vinou virů a škodlivého software nebo také závady na hardwaru zařízení. V případě poškození harddisku může postupem času dojít k úplnému zhroucení systému a  ztrátě všech osobních dat. Proto je nezbytné si důležité data ukládat na jiné médium či externí uložiště. V případě projevení prvních náznaku s nestabilitou systému je velmi dobré nechat zařízení diagnostikovat a zabránit tak ztrátě Vašich dat!


Mechanické poškození
Jinou kategorií závad kterou se zabýváme je mechanické poškození. Do této kategorie se řadí poškozený display, vniknutí tekutiny do zařízení, nefunkční konektory (např. USB, audio aj.), poškozené napájení, poškozené ovládací prvky (touchpady, klávesnice, dotykové plochy) a další mechanické závady. Všechny tyto závady jsme schopni opravit, pokud se k nám zařízení dostane včas a nedojde např. z důvodu vnitřního zkratu k vnitřímu poškození hlavních  komponent zařízení


Čištění HW
Mechanickému poškození vnitřních součástí se dá předejít jejich profilaxí neboli fyzickým vyčištěním. Nánosy prachu a nečistot mohou omezit chlazení stěžejních součástí zařízení a může docházet k přehřívání, může také díky znečištění docházek ke vnitřním zkratům nebo naopak se snižení propustností kontaktů a všechny tyto události snižují životnost jednotlivých komponent a potažmo celého zařízení.
Pozor! Při čištění zařízení se musí postupovat obezřetně, ať nedojde k fyzickému poškození!


Polití tekutinou
Při polití zařízení tekutinou, je nutné jej ihned vypnout a odnést do servisu. Samotné vysušení zařízení může dočasně zařízení zprovoznit, ale je dost pravděpodobné, že bude docházet v zařízení k oxidaci. Proto je vhodné nechat důležité součásti přeletovat a zakonzervovat.